KLAUS WIBOLTT

Ambulant Kirurgisk Klinik

Kontakt

Ambulant Kirurgisk Klinik

ved speciallæge Klaus Wiboltt

Ulrikkenborg Allé 37
2800 Kgs. Lyngby
Fax: 45 8718 03
Tlf: 45 88 42 42

Tidsbestilling

hverdage 8.30-12.30
og 13.00-15.00
på Tlf. 45 88 42 42

Vejledninger

Herunder er et udvalg af vores vejledninger, som De ligeledes kan få tilsendt eller udleveret i klinikken.

1. Gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesækken)

De skal have udført gastroskopi (kikkertundersøgelse af mavesækken). Ved gastroskopi undersøges oesophagus (spiserør), ventrikel (mavesæk) og duodenum (tolvfingertarm). Under undersøgelsen vil der blive taget biopsier (vævsprøver) til mikroskopisk undersøgelse. Biopsitagning er smertefri.

Inden undersøgelsen:
De skal faste (ikke spise eller drikke) 6 timer før undersøgelsen. De må dog godt drikke vand indtil 2 timer før undersøgelsen.
Hvis De får vigtig medicin, må De tage denne som De plejer med et lille glas vand.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken.

Undersøgelsen:
Ved gastroskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera ind gennem næsen til svælget og videre til mavesækken. I næsen lægges lokalbedøvende gel. Under undersøgelsen ligger De på venstre side. Når plastikslangen skal synkes kan der opstå let ubehag i svælget i form af opkastningsfornemmelse. Der pustes luft i mavesækken for at opnå et bedre overblik, denne luft kan medføre oppustethed. Undersøgelsen tager normalt kun få minutter, tåles generelt godt og gør ikke ondt.

Efter undersøgelsen:
De må spise og drikke umiddelbart efter undersøgelsen.
Efter ca. 10-14 dage skal De ringe for svar på de tagne vævsprøver.
2. Sigmoideoskopi Fleet/klyx lavementer undersøgelse inden kl. 12.30

De skal have udført sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse af nederste del af tyktarmen). Ved sigmoideoskopi undersøges rektum (endetarmen) og sigmoideum (den nederste del af tyktarmen). Under undersøgelsen kan der, hvis det skønnes nødvendigt, tages biopsier (vævsprøver) eller fjernes polypper. Begge dele er smertefri.

Inden undersøgelsen:
For at kunne udføre sigmoideoskopi tilfredsstillende er det nødvendigt at tarmen er så godt udtømt som muligt. De bør derfor følge nedenstående anvisning.
I klinikken eller på apoteket vil De få udleveret udrensningsmidlet Fleet 180 ml (2 stk) eller Klyx 120 ml (2 stk).

Udrensningsvejledning:
Dagen før undersøgelsen skal De om aftenen kl. ca. 22 tage det ene lavement. På undersøgelsesdagen skal De om morgenen ca. 2 timer inden undersøgelsen tage det andet lavement. De skal holde væsken i tarmen i ca. 5 min. Se endvidere vejledningen på pakningen.

Kost:
De må indtage kost som De plejer.

Medicin:
De må tage Deres medicin som De plejer. Undgå dog at tage jernmedicin 3 dage inden undersøgelsen idet jern kan give sortfarvning af slimhinden hvilket kan mistolkes som gammel blødning.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Undersøgelsen:
Ved sigmoideoskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera op igennem tyktarmen. under undersøgelsen pustes der luft ind i tarmen for at udvide denne således at hele tarmen kan ses igennem. Under undersøgelsen skal De ligge på Deres venstre side. Undersøgelsen tager normalt kun nogle få minutter og tåles generelt godt hvorfor det normalt ikke er nødvendigt at give smertestillende medicin.
Komplikationer til sigmoideoskopi er meget sjældne. Hvis der er taget biopsier eller fjernet polypper kan der opstå blødning hvilken dog oftest er ubetydelig og overgående. Ekstremt sjældent kan der opstå perforation (hul) på tarmen hvilket vil medføre voldsomme mavesmerter og feber. Får De umiddelbart efter undersøgelsen tegn på dette skal De umiddelbart kontakte klinikken eller kontakte akuttelefonen 1813 eller vagtlægeordning udenfor Region Hovedstaden.

Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper under undersøgelsen vil der normalt foreligge et svar på disse prøver efter ca 10-14 dage.
3. Koloskopi med Toilax- og Picoprepudrensning

De skal have udført koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarmen). Ved koloskopi undersøges rektum (endetarmen) og colon (tyktarmen). Under undersøgelsen kan der, hvis det skønnes nødvendigt, tages biopsier (vævsprøver) eller fjernes polypper. Begge dele er smertefri.

Inden undersøgelsen:
For at kunne udføre koloskopi tilfredsstillende er det nødvendigt, at tarmen er så godt udtømt som muligt, og De bør derfor følge denne vejledning nøje.

Udrensningsvejledning:
I de fra klinikken eller apoteket udleverede æsker med Toilax og Picoprep findes 4 piller, 1 klysma og 2 breve med udrensningspulver. Klysmaet skal ikke bruges
Udrensningen starter 2 dage før undersøgelsen. De skal 2 dage før undersøgelsen tage 2 Toilaxpiller kl. 18.
Dagen før undersøgelsen skal de kl. 8 om morgenen tage de 2 næste Toilaxpiller og ca. kl. 20 indtage det ene Picopreppulver, som opløses i 1,5 dl vand. Næste Picopreppulver skal indtages ca. 6 timer før undersøgelsen ligeledes opløst i 1,5 dl vand.
Bemærk, at De efter indtagelsen af Picoprep ikke skal drikke væske i den efterfølgende time, herefter skal De så længe, der er virkning af Picoprep, indtage mindst 250 ml/2,5 dl væske i timen dog ikke efter sengetid. De skal ikke indtage væske fra 2 timer før de møder i klinikken til undersøgelsen.
Endvidere skal De sørge for at være i nærheden af et toilet resten af dagen/natten, når De er gået i gang med udrensningen.

Kost:
Fra 3 dage før undersøgelsen er det vigtigt, at De ikke spiser grov og fiberrigkost og slet ikke spiser brød med kerner, rå grøntsager og frugt. De må kun indtage let fordøjelig kost fx fisk, kogt kylling, ris, pasta, skyr, drikkeyoghurt og hvidt brød med fx leverpostej, skinke, skinkesalat, spegepølse og ost.
Dagen før undersøgelsen og på undersøgelsesdagen må De kun indtage flydende kost i form af klare væsker. Det kan fx være: Juice uden frugtkød, vand, saftevand, te, kaffe, sodavand, klare supper uden fyld, bouillon, hvidvin og øl.

Medicin:
De kan hjemmefra, 2 timer før undersøgelsen, tage 2 stk. Panodil á 500 mg og 2 stk. Ipren á 200 mg.
De må tage Deres medicin som De plejer. Undgå dog at tage jernmedicin 3 dage inden under-søgelsen, idet jern kan give sortmisfarvning af slimhinden og mistolkes som gammel blødning.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Undersøgelsen:
Ved koloskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera op igennem tyktarmen. Under undersøgelsen pustes der luft ind i tarmen for at udvide denne således, at hele tarmen kan ses igennem. I starten af undersøgelsen vil De ligge på Deres venstre side, men ofte er det nødvendigt at De vender Dem på ryggen ca. midtvejs under undersøgelsen.
Undersøgelsen tager normalt ca. 15 minutter. Pga. luftspænding kan koloskopi opleves ubehagelig og give koliksmerter. Komplikationer til koloskopi er sjældne. Hvis der er taget biopsier eller fjernet polypper, kan der opstå blødning, hvilken dog oftest er ubetydelig og overgående. Ekstremt sjældent kan der opstå perforation (hul) på tarmen, hvilket vil medføre voldsomme mavesmerter og feber. Får De efter undersøgelsen tegn på dette, skal De umiddelbart komme i klinikken eller kontakter 1813.
Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper under undersøgelsen, vil der normalt foreligge et svar på disse prøver efter ca. 7-10 dage, hvor De kan ringe om svaret.
4. Sigmoideoskopi Fleet/klyx lavementer undersøgelse fra kl. 13.00

De skal have udført sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse af nederste del af tyktarmen). Ved sigmoideoskopi undersøges rektum (endetarmen) og sigmoideum (den nederste del af tyktarmen). Under undersøgelsen kan der, hvis det skønnes nødvendigt, tages biopsier (vævsprøver) eller fjernes polypper. Begge dele er smertefri.

Inden undersøgelsen:
For at kunne udføre sigmoideoskopi tilfredsstillende er det nødvendigt at tarmen er så godt udtømt som muligt. De bør derfor følge nedenstående anvisning.
I klinikken eller på apoteket vil De få udleveret udrensningsmidlet Fleet 180 ml (2 stk) eller Klyx 120 ml (2 stk).

Udrensningsvejledning:
På undersøgelsesdagen skal De om morgenen ved 7-tiden tage det ene lavement og det andet ca. 2 timer før undersøgelsen. De skal holde væsken i tarmen så længe som muligt ca. 5 min. Se endvidere vejledningen på pakken.

Kost:
De må indtage kost som De plejer.

Medicin:
De må tage Deres medicin som De plejer. Undgå dog at tage jernmedicin 3 dage inden undersøgelsen idet jern kan give sortfarvning af slimhinden hvilket kan mistolkes som gammel blødning.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Undersøgelsen:
Ved sigmoideoskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera op igennem tyktarmen. under undersøgelsen pustes der luft ind i tarmen for at udvide denne således at hele tarmen kan ses igennem. Under undersøgelsen skal De ligge på Deres venstre side. Undersøgelsen tager normalt kun nogle få minutter og tåles generelt godt hvorfor det normalt ikke er nødvendigt at give smertestillende medicin.
Komplikationer til sigmoideoskopi er meget sjældne. Hvis der er taget biopsier eller fjernet polypper kan der opstå blødning hvilken dog oftest er ubetydelig og overgående. Ekstremt sjældent kan der opstå perforation (hul) på tarmen hvilket vil medføre voldsomme mavesmerter og feber. Får De umiddelbart efter undersøgelsen tegn på dette skal De umiddelbart kontakte klinikken, kontakte akuttelefonen 1813 eller vagtlægeordning udenfor Region Hovedstaden.

Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper under undersøgelsen vil der normalt foreligge et svar på disse prøver efter ca. 10-14 dage.
6. Hæmoroider

Hæmoroider er forstørrelse af slimhinden med underliggende blodkar (åreknuder) i endetarmsåbningen. Hæmoroider kan sidde i endetarmen (indre hæmoroider) eller sidde udenfor endetarmsåbningen (ydre hæmoroider). Ydre hæmoroider, som har været fremme i længere tid kan skrumpe, således at åreknuderne forsvinder og kun den overskydende hud bliver tilbage. Dette kaldes marisker.

Behandling:
Indre hæmoroider behandles ofte ved afsnøring med elastikker. Herved stranguleres hæmoroiden og den påsatte elastik vil falde af efter få døgn. Denne behandling er skånsom og gør ikke ondt men kan i op til et døgn medføre let ubehag. Ofte må behandlingen gentages efter ca 4 uger. Elastikbehandlingen foregår gennem en lille plastikkikkert (anoskop), som indføres i endetarmsåbningen.

Ydre hæmoroider og marisker må fjernes kirurgisk i lokalbedøvelse. Hæmoroiden eller marisken fyldes med lokalbedøvelse og skæres bort. Anlæggelse af lokalbedøvelse gør ondt et kort øjeblik, men selve operationen er smertefri. Sårene lukkes ikke så det kan bløde de første dage. Det er vigtigt at undgå forstoppelse, hvorfor der kan anvendes et laksans, f.eks. mikstur Laktulose eller Magnesia tabletter, den første uge. Mod smerter kan tages f.eks. tablet Panodil 1 g 3-4 gange dagligt. Hvis De ønsker stærkere smertestillende medicin, kan De få recept på dette.
Efter operationen skal De holde Dem i ro det første døgn og helst sidde et par timer (herved bliver der trykket på operationssåret og risikoen for blødning minskes hermed). Efter toiletbesøg kan De holde Dem ren med håndbrusning eller vådservietter.
Som regel er det kun nødvendigt at være sygemeldt 1-2 dage.

Inden operation af ydre hæmoroider eller marisker, kan De med fordel anvende Emla eller Tapin creme hjemmefra. Cremen lindrer, når De skal have lokalbedøvelsen. På apoteket køber De en lille tube Emla eller Tapin creme. 3, 2 og 1 time forud for indgrebet skal De smøre med cremen i området, hvor indgrebet skal foretages (De skal ikke sætte plaster på).

Komplikationer:
Smerter i operationssåret er uundgåeligt, men aftager gradvist. Mindre blødning, specielt efter toiletbesøg, er ligeledes uundgåeligt, men skulle der opstå større blødning, hvilket er meget sjældent, bør De kontakte klinikken, kontakte akuttelefonen 1813 eller uden for Region Hovedstaden kontakte vagtlægeordning.


7. Operation for knuder/hudforandringer i hud eller underhud

Operation for knuder i hud eller underhud.

Før operationen:
Hvis De får blodfortyndende medicin eller fiskeolie og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Operationen:
Der vil blive sprøjtet lokalbedøvelse i huden og underhuden. Bedøvelsen virker næsten øjeblikkeligt, så selve operationen vil foregå smertefrit. Næsten alle operationssår lukkes med nylontråd. Trådfjernelse vil oftest foregå efter ca. 10 dage. Såret dækkes med vandtæt bandage som tillader brusebad. Bandagen skal blive på indtil trådfjernelsen.

Efter operationen:
Såret vil være ømt i nogle dage. Der kan eventuelt tages håndkøbssmertestillende medicin (f.eks. Panodil, Ipren, Kodimagnyl). Når trådene skal fjernes vil der samtidig foreligge et mikroskopisvar på det fjernede væv.
Undgå at sole direkte på arret det første ½ år for at få et bedre kosmetisk resultat.

Komplikationer:
Komplikationer til mindre kirurgiske indgreb er generelt sjældne. Blødning vil give forbigående blåligmisfarvning og hævelse. Infektion vil give rødme og øget sårsmerte. I så fald kan det blive nødvendigt at give antibiotika.