Behandlinger og vejledninger

Vi foretager en lang række undersøgelser og relaterede operationer, se nedenstående 

Åbningstider
Mandag til onsdag og fredag:    Kl. 8:00 - 15:45

Torsdag: Kl. 7.45-15.45

Telefontid i hverdage
kl. 08.30 - 12.00
kl. 13.00 - 14.30

Telefonen kan være lukket om eftermiddagen eller taget i begrænset omfang.

For tidsbestilling ring:
45 88 42 42

Sigmoideoskopi med lavementudrensning – undersøgelse inden kl. 12.30

 

Beskrivelse af undersøgelsen:

De skal have udført sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse af nederste del af tyktarmen). Ved sigmoideoskopi undersøges rektum (endetarmen) og sigmoideum (den nederste del af tyktarmen). Under undersøgelsen kan der, hvis det skønnes nødvendigt, tages biopsier (vævsprøver) eller fjernes polypper. Begge dele er smertefri.

Vejledning:

Inden undersøgelsen:

For at kunne udføre sigmoideoskopi tilfredsstillende er det nødvendigt at tarmen er så godt udtømt som muligt. De bør derfor følge nedenstående anvisning.
I klinikken eller på apoteket vil De få udleveret udrensningsmidlet Fleet 180 ml (2 stk) eller Klyx 120 ml (2 stk).

Udrensningsvejledning:

Dagen før undersøgelsen skal De om aftenen kl. ca. 22 tage det ene lavement. På undersøgelsesdagen skal De om morgenen ca. 2 timer inden undersøgelsen tage det andet lavement. De skal holde væsken i tarmen i ca. 5 min. Se endvidere vejledningen på pakningen.

Kost:

De må indtage kost som De plejer.

Medicin:

De må tage Deres medicin som De plejer. Undgå dog at tage jernmedicin 3 dage inden undersøgelsen idet jern kan give sortfarvning af slimhinden hvilket kan mistolkes som gammel blødning.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Undersøgelsen:

Ved sigmoideoskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera op igennem tyktarmen. under undersøgelsen pustes der luft ind i tarmen for at udvide denne således at hele tarmen kan ses igennem. Under undersøgelsen skal De ligge på Deres venstre side. Undersøgelsen tager normalt kun nogle få minutter og tåles generelt godt hvorfor det normalt ikke er nødvendigt at give smertestillende medicin.
Komplikationer til sigmoideoskopi er meget sjældne. Hvis der er taget biopsier eller fjernet polypper kan der opstå blødning hvilken dog oftest er ubetydelig og overgående. Ekstremt sjældent kan der opstå perforation (hul) på tarmen hvilket vil medføre voldsomme mavesmerter og feber. Får De umiddelbart efter undersøgelsen tegn på dette skal De umiddelbart kontakte klinikken eller kontakte akuttelefonen 1813 eller vagtlægeordning udenfor Region Hovedstaden.

Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper under undersøgelsen vil der normalt foreligge et svar på disse prøver efter ca 10-14 dage.

Sigmoideoskopi med lavementudrensning – undersøgelse fra kl. 13.00

 

Beskrivelse af undersøgelsen:

De skal have udført sigmoideoskopi (kikkertundersøgelse af nederste del af tyktarmen). Ved sigmoideoskopi undersøges rektum (endetarmen) og sigmoideum (den nederste del af tyktarmen). Under undersøgelsen kan der, hvis det skønnes nødvendigt, tages biopsier (vævsprøver) eller fjernes polypper. Begge dele er smertefri.

Vejledning:

Inden undersøgelsen:

For at kunne udføre sigmoideoskopi tilfredsstillende er det nødvendigt at tarmen er så godt udtømt som muligt. De bør derfor følge nedenstående anvisning.
I klinikken eller på apoteket vil De få udleveret udrensningsmidlet Fleet 180 ml (2 stk) eller Klyx 120 ml (2 stk).

Udrensningsvejledning:

På undersøgelsesdagen skal De om morgenen ved 7-tiden tage det ene lavement og det andet ca. 2 timer før undersøgelsen. De skal holde væsken i tarmen så længe som muligt ca. 5 min. Se endvidere vejledningen på pakken.

Kost:

De må indtage kost som De plejer.

Medicin:

De må tage Deres medicin som De plejer. Undgå dog at tage jernmedicin 3 dage inden undersøgelsen idet jern kan give sortfarvning af slimhinden hvilket kan mistolkes som gammel blødning.
Hvis De får blodfortyndende medicin og det ved tidsbestillingen ikke er aftalt, hvorledes De skal pausere og om De skal pausere, bedes De venligst kontakte klinikken og aftale nærmere.

Undersøgelsen:

Ved sigmoideoskopi føres en tynd bøjelig plastikslange med indbygget tv-kamera op igennem tyktarmen. under undersøgelsen pustes der luft ind i tarmen for at udvide denne således at hele tarmen kan ses igennem. Under undersøgelsen skal De ligge på Deres venstre side. Undersøgelsen tager normalt kun nogle få minutter og tåles generelt godt hvorfor det normalt ikke er nødvendigt at give smertestillende medicin.
Komplikationer til sigmoideoskopi er meget sjældne. Hvis der er taget biopsier eller fjernet polypper kan der opstå blødning hvilken dog oftest er ubetydelig og overgående. Ekstremt sjældent kan der opstå perforation (hul) på tarmen hvilket vil medføre voldsomme mavesmerter og feber. Får De umiddelbart efter undersøgelsen tegn på dette skal De umiddelbart kontakte klinikken, kontakte akuttelefonen 1813 eller vagtlægeordning udenfor Region Hovedstaden.

Hvis der er taget vævsprøver eller fjernet polypper under undersøgelsen vil der normalt foreligge et svar på disse prøver efter ca. 10-14 dage.